فرجام معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ آخرین تصمیم درباره معافیت مالیاتی شرکت‌ها از محل افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را اعلام کرد.