خط تولید مشترک با هیوندای در سه سال آینده

 معاون فروش کرمان موتور از احداث خط تولید مشترک با هیوندای در سه سال آینده خبر داد.