هزینه 100 میلیارد تومانی « جم »

پتروشیمی جم در حوزه زیست محیطی 100 میلیارد تومان هزینه کرد.

مدیرعامل پتروشیمی جم در همایش پایش آلاینده های زیست محیطی بر اجرای پروژه های زیست محیطی از جمله پروژه PSM و بازرسی جامع تاکید کرد. حسین میر افضلی در این خصوص می‌گوید: پروژه‌هایی که «جم» در حوزه زیست محیطی انجام داده است بیش از 100 میلیارد تومان است. مدیران پتروشیمی جم معتقدند: مجموعه در این خصوص پروژه‌های متعددی در حال انجام دارد.

جزییات خبر را اینجا بخوانید.

قیمت پایانی تغییر درصد
16,430 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,430 0.00 0.00
اولین قیمت 15,910
قیمت دیروز 16,430
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27618830
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 157.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,300 16,421 16,500 1,008 2
1 550 16,220 16,530 3,501 2
1 1,000 16,100 16,540 10,679 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)