عبور از مرز فعلی تولید شمش آلومینیوم

سازمان ایمیدرو از عبور 226.7 هزار تنی تولید شمش آلومینیوم در کشور خبر داد.