سیر نزولی واردات مس چین در سال 2017

با انتشار آمار واردات مس چین از سوی اداره گمرک این کشور مشخص شد که مجموع واردات در سال 2017 سیری نزولی را نسبت به سال ماقبل تجربه کرده است.

بر طبق گزارش اداره گمرک چین، واردات مس این کشور در  ماه پایانی سال گذشته با افتی 8/2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2016 به 450 هزار تن رسیده است.

بدین ترتیب مجموع واردات مس این کشور در سال 2017 در سطح 4/69 میلیون تن قرار گرفته که این رقم منعکس‌کننده افتی 5/2 درصدی نسبت به سال ماقبل به حساب می آید.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)