کارگزاری آگاه محروم شد

با تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری آگاه از ۲۰ دی مجاز به خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی جدید نیست.