تصمیم بانک مرکزی برای خودرویی‌ها

ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان حذف می‌شود؟

ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان حذف می‌شود؟

شنیده‌ها بر سر حذف ارز مبادله‌ای در حالی به تازگی مطرح شده که این موضوع پیش از این هم مطرح بود و البته در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاست‌گذار قصد اعمال تصمیم‌های جدید در این باره در زمان مشخصی دارد.