رشد ناچیز قیمت اوره در این هفته

بازار اوره گرانول هفته آرامی را پشت سر گذاشت و قیمت این محصول در نهایت رشدی ناچیز را در این هفته به ثبت رساند.

بر طبق گزارش Fertilizerworks قیمت سبد جهانی اوره گرانول در هفته منتهی به دوازدهم ژانویه با رشدی به میزان 29 سنت در سطح 252/8 دلار قرار گرفت.