هشدار دوباره بانک مرکزی به حضور بیت‌کوین

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار دوباره نسبت به معاملات بیت‌کوین معتقد است سیاست‌گذار پولی به هیچ عنوان بیت‌کوین را تائید نمی‌کند.