تفحص جدید مجلس از واگذاری معادن

تحقیق‌ و تفحص از فعالیت‌ها و واگذاری معادن که پیش‌تر از سوی مجلس کلید خورده بود، هفته جاری با تحویل گزارش‌های استانی وارد فاز جدیدی می‌شود.