عرضه ۱۰ درصد سهام زیر مجموعه راه‌آهن

موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه‌آهن ضمن اعلام عرضه ۱۰درصد سهام شرکت راه‌آهن حمل‌و ‌نقل در بورس از زمان عرضه آن خبر داد.