پارادوکس قیمت‌گذاری خودرو

دولت به مشتریان خود برای ثبات قیمتی خودروهای ساخت داخل قول داد و نسبت به خلاف این رویکرد هشدار داد.