اموال واگذارشده در نیروگاه‌ها معاف از مالیات

اموال واگذار شده در نیروگاه‌ها، طبق مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با نظر سازمان مالیاتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد.

طبق مصوبه رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری اموال نیروگاهها به عنوان اموال غیر منقول شناخته شده و این اموال از شمول دریافت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد.

در این رابطه رئیس سازمان امور مالیاتی هم در بخشنامه‌ای اعلام کرد واگذای همه اموال نیروگاه‌ها که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته در حکم اموال غیر منقول بوده  و از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
264.26 4.50 1.70

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

نمادهای زیر مجموعه