سودای قطعه‌سازان برای خودروساز شدن

به گفته برخی منابع آگاه، قطعه‌سازان در حال تشکیل کنسرسیومی برای خرید سهام موردنظر (خودرو) هستند، کنسرسیومی که بسیاری از فعالان صنعت قطعه در آن حضور دارند.