توصیه رییس جمهور به بانک‌ها

رییس جمهور در توصیه‌‌نامه‌ای به نظام بانکی تاکید می‌کند: بانک‌ها برای تغییر وضعیت باید بیش از گذشته به بورس متصل شوند.

حسن روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت اقتصاد در بخشی از سخنانش به تشریح وضعیت بانک‌ها پرداخت. از دید روحانی بانک‌ها نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، اما با برخی اقدام‌ها خود را گرفتار و بدهکار بانک مرکزی کرده‌اند و بعضا سرمایه‌های خود را به اموال غیرمولد، تبدیل می‌کنند که با این کار در حقیقت سرمایه‌های خود را منجمد کردند و با چنین اقدام‌هایی مشخص است که نمی‌دانند چگونه از پول و سرمایه‌ای که در اختیارشان است استفاده کنند.

رییس جمهور با اشاره اینکه بانک‌ها سرمایه‌ها را برای کمک به اقتصاد آزاد کنند، لزوم اتصال بانک‌ها به بازار سرمایه را مورد تاکید قرار می‌دهد و معتقد است: بانک‌ها باید مشتریان خود را راهنمایی کرده و بهترین راه را برای سرمایه گذاری به آن‌ها پیشنهاد دهند. در واقع بانک‌ها باید ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه برقرار کنند و در این مسیر لازم است اصلاحاتی در سیستم خود انجام دهند.

در همین رابطه بخوانید:‌ چالش بانک‌ها از دید وزیر صنعت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
781.1 9.12 1.17

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین) بانک سرمایه (سمایه)