اوراق تبعی جدید فولاد خوزستان منتشر شد

« هفخوز 710 » با بازدهی 20 درصد
« هفخوز 710 » با بازدهی 20 درصد

براساس اعلام ناظر بازار، نماد اوراق اختیار تبعی فروش شرکت فولاد خوزستان (هفخوز 710) با سررسید یکساله با تضمین خرید در قیمت 566 تومان بازگشایی شد. لازم به ذکر است تعداد اوراق یاد شده برای عرضه با این شرایط و در این سررسید، 420.7 میلیون سهم است و محدودیت خرید هر کد حقیقی 100 هزار سهم است.

از آنجایی که اوراق تبعی عرضه شده فولاد خوزستان در روز آخر آبان (هفخوز 708) با قیمت اعمال 480 تومان در سطوح فعلی ارزشی برای خرید ندارند و بخشی از این اوراق هنوز به فروش نرسیده‌است، اوراق تبعی با نماد جدید (هفخوز 710) با حجم 420 میلیون و قیمت تضمین خرید 566 تومان در سررسید یکساله به فروش می‌رسد.

برای استفاده از شرایط فروش این اوراق در تاریخ سررسید، خرید سهام در روز خرید اوراق اجباری‌ست و نرخ بازدهی آن با توجه به قیمت‌های فعلی سهام شرکت فولاد خوزستان 20 درصد است. ساختار اوراق مذکور برای بیمه سهام در سرمایه‌های بزرگتر کاربرد بیشتری دارد اما از آنجایی که قیمت هر ورقه تبعی 1 ریال کشف شده‌است، سرمایه‌گذاران خرد نیز که در روزهای اخیر اقدام به خرید سهام فولاد خوزستان در حجم‌های کمتر از 100 هزار سهم می‌کنند نیز می‌توانند برای کسب سود حداقل 20 درصدی تا سال آینده از این بیمه سهام استفاده کنند.

قیمت پایانی تغییر درصد
9,759 40.00 0.41

داده ها

آخرین معامله 9,620 179.00 1.83
قیمت پایانی 9,759 40.00 0.41
اولین قیمت 9,648
قیمت دیروز 9,799
بازه روز 9,895 9,596
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2020113
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 310
حجم معاملات 1.835 میلیون
ارزش معاملات 17.907 میلیارد
ارزش بازار 141.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 684,972 968,509
حقوقی 1.15 میلیون 866,463
تعداد خرید فروش
مجموع 110 101
حقیقی 107 91
حقوقی 3 10
تغییر حقوقی به حقیقی 2.767 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 31,266 9,601 9,685 2,415 1
2 11,000 9,588 9,690 24,733 1
2 20,000 9,580 9,700 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)