اوراق تبعی جدید فولاد خوزستان منتشر شد

« هفخوز 710 » با بازدهی 20 درصد

« هفخوز 710 » با بازدهی 20 درصد

براساس اعلام ناظر بازار، نماد اوراق اختیار تبعی فروش شرکت فولاد خوزستان (هفخوز 710) با سررسید یکساله با تضمین خرید در قیمت 566 تومان بازگشایی شد. لازم به ذکر است تعداد اوراق یاد شده برای عرضه با این شرایط و در این سررسید، 420.7 میلیون سهم است و محدودیت خرید هر کد حقیقی 100 هزار سهم است.

از آنجایی که اوراق تبعی عرضه شده فولاد خوزستان در روز آخر آبان (هفخوز 708) با قیمت اعمال 480 تومان در سطوح فعلی ارزشی برای خرید ندارند و بخشی از این اوراق هنوز به فروش نرسیده‌است، اوراق تبعی با نماد جدید (هفخوز 710) با حجم 420 میلیون و قیمت تضمین خرید 566 تومان در سررسید یکساله به فروش می‌رسد.

برای استفاده از شرایط فروش این اوراق در تاریخ سررسید، خرید سهام در روز خرید اوراق اجباری‌ست و نرخ بازدهی آن با توجه به قیمت‌های فعلی سهام شرکت فولاد خوزستان 20 درصد است. ساختار اوراق مذکور برای بیمه سهام در سرمایه‌های بزرگتر کاربرد بیشتری دارد اما از آنجایی که قیمت هر ورقه تبعی 1 ریال کشف شده‌است، سرمایه‌گذاران خرد نیز که در روزهای اخیر اقدام به خرید سهام فولاد خوزستان در حجم‌های کمتر از 100 هزار سهم می‌کنند نیز می‌توانند برای کسب سود حداقل 20 درصدی تا سال آینده از این بیمه سهام استفاده کنند.

قیمت پایانی تغییر درصد
6,588 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,588 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,588 0.00 0.00
اولین قیمت 6,588
قیمت دیروز 6,588
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,283 5,685
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1363716
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.117 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 95.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
173 9.401 میلیون 6,588 0 0 0
1 155 6,510 0 0 0
3 6,200 6,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)