تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی
تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است: