راهکار تهاتر بدهی دولت در سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ مجلس از تعیین راهکار تهاتر بدهی دولت در سال ۹۷ خبر داد.