سه عارضه اخذ مالیات از سپرده بانکی

سیاست‌گذار پولی با استناد به 3 دلیل محکمه پسند معتقد است در شرایط کنونی اخذ مالیات از سپرده بانکی به مصلحت نیست.