شرایط باز شدن نماد بانک‌ها

مدیرعامل بورس تهران درخصوص شرایط باز شدن نماد بانک‌ها اعتقاد دارد: بانک‌ها برای باز شدن نمادها باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی مجامع را برگزار کنند.

حسن قالیباف اصل درباره بسته بودن نماد بانک‌ها به «ایلنا» میی‌گوید: نماد بانک‌هایی که قبل از قانون باز شدن نمادهای بسته در ۹۰ دقیقه، بسته شده‌اند، باید طبق دستورالعمل، گزارش‌ها را ارائه و بعد از افشای اطلاعات مجوز را از بانک مرکزی دریافت کرده و مجامع را  برگزار کنند تا نماد آن‌ها باز شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در صورتی که ابهامی در صورت‌های مالی داشته باشند باید آن‌ها را برطرف کنند، درخصوص نماد بانک صادرات نیز تاکید می‌کند: بانک صادرات مانند سایر بانک‌ها باید گزارش‌ها را ارائه و مجمع برگزار کند تا بتواند نماد را در بورس باز کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
902 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 890 0.00 0.00
قیمت پایانی 902 0.00 0.00
اولین قیمت 920
قیمت دیروز 902
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 947 857
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 144320
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 52.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,237 877 900 30,000 1
1 2,000 802 904 6,851 1
0 0 0 907 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/27)