تعیین تکلیف ۱۱ معدن روی میز دولت

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌های اتخاذ شده ۱۱ واحد معدنی فاقد ارزیابی زیست محیطی تقدیم هیات وزیران شد.