راهکار دولت برای دامپینگ کاتالیست فولاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در صورت دامپینگ شرکت‌های خارجی تعرفه‌گذاری روی کاتالیست فولاد را اعمال می‌کند.