راهکار دولت برای دامپینگ کاتالیست فولاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در صورت دامپینگ شرکت‌های خارجی تعرفه‌گذاری روی کاتالیست فولاد را اعمال می‌کند.

تولیدکنندگان کاتالیست صنایع فولاد از کاهش غیرمتعارف قیمت شرکت‌های خارجی (دامپینگ) برای خارج کردن خود از گردونه اقتصادی گله دارند؛ امری که مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده اند در صورت تایید مستندات آن، به اقدام‌های حمایتی مانند تعرفه‌گذاری دست می‌زنند.

جزئیات این گزارش را اینجا بخوانید.