سیمانی‌ها مواجه با دو چالش

فعالان سیمان معتقدند اگر سرما افزایش پیدا کند و کارخانه‌های سیمان مجبور به قطعی گاز شوند، دولت باید مازوت لازم را در اختیار کارخانه‌ها قرار دهد، این در حالی است که در حال حاضر بازار کشش افزایش قیمت سیمان را ندارد.