سیمانی‌ها مواجه با دو چالش

فعالان سیمان معتقدند اگر سرما افزایش پیدا کند و کارخانه‌های سیمان مجبور به قطعی گاز شوند، دولت باید مازوت لازم را در اختیار کارخانه‌ها قرار دهد، این در حالی است که در حال حاضر بازار کشش افزایش قیمت سیمان را ندارد.

در سال 93 و  94 کارخانه‌های سیمان برای صرفه‌جویی در سوخت و تامین نیاز گاز خانگی اقدام به قطعی گاز کارخانه‌ها کردند و صرفه‌جویی 100 میلیون دلاری را به دنبال داشتند؛ به نحوی که حتی وزارت نفت نیز این رقم را اعلام و در ادامه عنوان شد که 29 میلیون دلار بابت این صرفه جویی به کارخانه‌های سیمان پرداخت شود.

دبیر انجمن صنفی سیمان با تاکید اینکه از آن تاریخ تاکنون طلب 29 میلیون دلاری کارخانه‌های سیمان از دولت پرداخت نشده است، در گفت‌وگو با «تسنیم» می‌گوید: اگر سرما افزایش پیدا کند و کارخانه‌های سیمان مجبور به قطعی گاز شوند، دولت باید مازوت را جایگزین گاز کرده و آن را در اختیار کارخانه‌ها قرار دهد. البته باید پیشنهاد کنم قبل از اینکه اجباری برای تعطیلی کارخانه‌های سیمان مطرح شود دولت بهتر است این موضوع را پیش‌بینی کرده و با توافق با کارخانه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

عبدالرضا شیخان در مورد تغییرات قیمتی سیمان در بازار نیز تاکید می‌کند: قیمت سیمان با توجه به رکود بازار منطقی است و کارخانه‌ها مطابق عرضه و تقاضا اقدام به فروش محصول‌های خود می‌کنند، حتی تعدادی کمتر از سقف قیمتی تعیین شده سیمان‌های خود را می‌فروشند که این موضوع نشان می‌دهد بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.

در همین رابطه بخوانید:‌ کارنامه صادراتی 7 ماه سیمانی‌ها

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
846.98 1.39 0.16

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌ داراب‌ (ساراب2) ح . سیمان‌ کرمان‌ (سکرماح) ح . سیمان‌ شرق‌ (سشرقح) سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌خاش‌ (سخاش2) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز2) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) ح . سیمان‌شاهرود (سرودح) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ شرق‌ (سشرق2) سیمان‌غرب‌ (سغرب2) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) ح . سیمان‌ارومیه‌ (سارومح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) ح .صنایع سیمان دشتستان (سدشتح) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت2) ح . سیمان فارس و خوزستان (سفارسح) ح . سیمان‌ شمال‌ (سشمالح) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت4) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان خوزستان (سخوز4) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس2) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها2) ح . سیمان‌مازندران‌ (سمازنح) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان‌ تهران‌ (ستران2) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌ خزر (سخزر4) سیمان خوزستان (سخوز2) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم2) ح . سیمان‌ قائن‌ (سقاینح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس4) سیمان فارس نو (سفانو2) ح . سیمان‌سپاهان‌ (سپاهاح) سیمان‌ شمال‌ (سشمال2) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها2) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) ح . سیمان آرتا اردبیل (ساربیلح) سیمان‌ تهران‌ (ستران4) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) ح . سیمان کردستان (سکردح) سیمان‌شاهرود (سرود4) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام4) ح.مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز2) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج2) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) ح . س. توسعه صنایع سیمان (سیدکوح)