انتظار برای رشد مصرف فولاد چین

انستیتوی برنامه ریزی و تحقیقات صنایع متالورژی چین در گزارشی از رشد مصرف فولاد چین در سال 2017 و 2018 میلادی خبر داد.

براساس پیش‌بینی این نهاد میزان مصرف فولاد چین در سال جاری میلادی با رشدی 7/7 درصدی نسبت به سال 2016 در سطح 725 میلیون تن قرار خواهد گرفت. در این میان نرخ رشد مصرف در سال 2018 آرام خواهد شد و تنها به 0/7 درصد خواهد رسید. براین اساس پیش‌بینی میشود که میزان مصرف فولاد چین در سال 2018 در سطح 730 میلیون تن قرار گیرد.