انتصاب هیات عامل سازمان خصوصی سازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه اعضای هیات عامل سازمان خصوصی سازی را منصوب کرد.