انتصاب هیات عامل سازمان خصوصی سازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه اعضای هیات عامل سازمان خصوصی سازی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ مسعود کرباسیان با صدور احکام جداگانه سیدعلیرضا آل احمد، داود خانی، سیدمحمد حسینی و زهره عالی‌پور را به عنوان اعضای هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

بر این اساس میرعلی اشرف پوری حسینی؛ رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز در احکام جداگانه سیدعلیرضا آل احمد را به عنوان معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، داود خانی را به عنوان معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی، سیدمحمد حسینی را به عنوان معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها و زهره عالی پور را به عنوان معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر