اتوبوس‎های مجارستان به ایران می‌آید

تفاهم نامه تولید مشترک هزار دستگاه اتوبوس ایکاروس در ایران امضا شد.