عرضه جدید « اخزا » از هفته آینده

از هفته آینده عرضه جدید اسناد خزانه اسلامی دربازار فرابورس آغاز می‌شود.