وعده زمانی برگزاری مجامع بانک‌ها

برگزاری مجامع بانک‌ها در حالی یکی از گره‌های اصلی بورس در دو سال اخیر بوده که سیاست‌گذار پولی در نقش ناظم با الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای حسابداری و بین‌المللی سعی کرده مسیر درست را به بانک‌ها نشان دهد. حال وزیر اقتصاد در گزارش صد روزه دولت اعلام کرده مجامع همه بانک‌ها در چند هفته آینده حل و فصل می‌شود که به نظر باید در انتظار تصمیم‌های بعدی در این خصوص بود زیرا تجربه‌های قبلی موید نظر چیز دیگری است.