آیین‌نامه سرمایه جمعی در بورس به زودی

وزیر ارتباطات در نشست مطبوعاتی خود از تدوین آیین‌نامه سرمایه جمعی در بورس در آینده نزدیک خبر داد.

در سرمایه‌گذاری از مرحله شکل‌گیری ایده تا تبدیل استارت‌آپ به یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و سرمایه جمعی برای حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها مطرح است که در کشور مقرراتی برای آن وجود ندارد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همان‌طور که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در بورس تصویب شد، مجموعه وزارتخانه امیدوار است در جلسه آتی با وزارتخانه‌های دست‌اندرکار به یک جمع‌بندی درباره سرمایه‌های جمعی نیز برسد. البته به نظر می‌رسد درمجموع قانون و مقرراتی وجود ندارد و این قوانین نیز دست و پاگیر است.

محمد جواد آذری جهرمی در این باره تاکید می‌کند: کمیته مشترک بین وزارت ارتباطات و دادستانی شکل گرفته تا موانعی را که دستگاه قضایی برای این شرکت‌ها به وجود می‌آورد، پیگیری کند.

تفصیل نشست مطبوعاتی وزیر را در «دنیای اقتصاد» بخوانید.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر