افت تولید فولاد چین در میانه نوامبر

اتحادیه آهن و فولاد چین از افت تولید فولاد خام این کشور در میانه نوامبر خبر داد.

براساس گزارش این نهاد میزان تولید فولاد خام اعضای اتحادیه در 10 روز میانی ماه نوامبر به میانگین 1/771 میلیون تن رسید. رقم مذکور منعکس‌کننده افتی 1/7 درصدی نسبت به 10 روز ابتدایی این ماه است.