مذاکره بانکی با چین و مجارستان

رویکرد بهبود روابط بانکی پس از برجام جزو دغدغه‌مندی‌های دولت بوده و در این راستا از سرگیری روابط بانکی و تسهیل مراودات مالی جزو اولویت‌ها بوده است. در تازه‌ترین اقدام‌ها مذاکره با مقام‌های چینی و مجارستان در دستور کار بود.