انتشار اوراق اسلامی مرابحه خودرو

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، همزمان با سومین همایش سالانه انجمن مالی اسلامی ایران از انتشار 100 میلیارد تومان اوراق اسلامی مرابحه خودرو خبر داد. این اوراق جایگزین مناسبی برای جذب سپرده‌های خارج شده از نظام بانکی و گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال شرایط امن و بدون ریسک هستند.

 به گفته محمودرضا خواجه نصیری که با «سنا» صحبت کرده اوراق یاد شده با نرخ سود ۱۷ درصد وهمچنین بازار گردانی و متعهد پذیره‌نویسی تامین سرمایه تمدن و ضمانت بانک آینده امروز ( 12 آذرماه سال‌جاری) از طریق فرابورس منتشر شد.

هدف از انتشار 100 میلیارد تومان اوراق صکوک مرابحه تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد و قطعات مورد نیاز در تولید خودروسازی کرمان موتور است. کرمان موتور سومین خودروسازی است که از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه درصدد تامین منابع مالی برآمد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر