روسیه مشتری جدید بازار سرمایه ایران

روسیه‌ای‌ها در راستای افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی خود با ایران، برنامه جامعی را برای ورود به بازار سرمایه کشورمان طراحی کرده‌اند.