زمان‌ اتصال سوییچ بانکی ایران با روسیه

رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک سیما از اتصال سوییچ کارت های بانکی ایران و روسیه خبر داد.