زمان‌ اتصال سوییچ بانکی ایران با روسیه

رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک سیما از اتصال سوییچ کارت های بانکی ایران و روسیه خبر داد.

ولی‌اله سیف از اتصال سوییچ کارت‌های بانکی ایران و روسیه از ۱۰ دسامبر خبر داد و گفت: با اتصال این سوییچ‌ها شهروندان دو کشور می‌توانند از کارت‌های بانکی در سفر  استفاده کنند.

گزارش مفصل برنامه نگاه یک سیما را اینجا بخوانید.