دورنمای جدید اوراق ارزی

در حالی که پیش از این گمانه‌زنی‌ها بر سر اوراق ارزی حکایت از برطرف شدن موانع و چالش‌های پیش‌روی اوراق ارزی داشت که در تازه‌ترین موضع به ظنر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق ارزی بحث دارد. البته سیاست‌گذاران و سیاست‌سازان امیدوارند بتوانند از این ابزار در آینده‌ نزدیکی استفاده کنند.

همزمان با امضای تفاهم‌نامه میان انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تازه‌ترین اوراق ارزی می‌گوید: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روی اوراق ارزی و فروش ریالی آن بحث دارد و امیدوار است بتوان از این ابزار در آینده نزدیک استفاده کند. به گواه مدیران این سازمان بررسی دقیق فقهی اوراق در راستای مسئولیت شرعی سازمان بورس و اوراق بهادار از بحث‌های اصلی سیاست‌گذار که البته به نظر می‌رسد در آینده نزدیک ایرادات مزبور رفع شود. این در حالی است که داوود دانش جعفری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از لزوم افزایش سهم تامین مالی اسلامی خبر داده است.
 بر مبنای تفاهم‌نامه میان انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار افرادی که در دوره‌های  DBA و MBA انجمن شرکت می‌کنند از اخذ گواهینامه‌های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه معاف هستند.

در همین رابطه گزارش «دنیای اقتصاد» را بخوانید: نقشه جدید بازار بدهی

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر