رشد صادرات لبنی‌ها

در هفت ماه امسال 500 میلیون دلار محصول‎های لبنی به دنیا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد یافت.