برنامه تامین سیمان مناطق زلزله‌زده

برنامه تامین سیمان مناطق زلزله‌زده

با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در استان کرمانشاه و بازدید از مناطق زلزله‌زده، در خصوص مشارکت برای کمک به بازسازی آن مناطق تصمیم‌هایی اتخاذ شد. براین اساس تامین سیمان مناطق زلزله زده به عنوان یکی از دستورکارها اعلام شد.