تکلیف پروژه پتروالفین « شفن »

محمد حسن پیوندی در نشستی بین مدیران ارشد پتروشیمی فن آوران به اجرای دستورات 9 گانه ربیعی وزیر کار و تعاون تاکید کرد.

مدیرعامل تاپیکو در این نشست نسبت به تشریح بند به بند دستوات 9 گانه وزیر کار و تعاون تاکید و عنوان کرد: در راستای بند 2 دستور وزیر نسبت به ارتقای بهره وری پتروشیمی فن آوران، مکلف است پروژه پتروالفین این مجموعه  به زودی اجرا شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
60,638 268.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 60,899 529.00 0.88
قیمت پایانی 60,638 268.00 0.44
اولین قیمت 60,500
قیمت دیروز 60,370
بازه روز 63,000 59,601
قیمت مجاز 63,388 57,352
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 121761104
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 171,883

معاملات

تعداد معاملات 247
حجم معاملات 1.485 میلیون
ارزش معاملات 90.062 میلیارد
ارزش بازار 57.606 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 75,252 146,293
حقوقی 1.41 میلیون 1.339 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 92 79
حقیقی 87 73
حقوقی 5 6
تغییر حقوقی به حقیقی 4.308 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 60,889 60,899 235 1
1 3,000 60,353 61,960 120 1
1 30 60,201 61,978 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)