کاهش تولید آلومینیوم چین در اکتبر

اداره آمار ملی چین از افت بیش از 7 درصدی تولید آلومینیوم این کشور در ماه گذشته میلادی خبر داد.

براساس اعلام این نهاد میزان تولید آلومینیوم چین در ماه اکتبر با کاهشی 7/5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح2/55 میلیون تن قرار گرفت.

بدین ترتیب مجموع تولید آلومینیوم چین در 10ماه سپری شده از سال جاری میلادی بالغ بر 27/23 میلیون تن شده که این رقم منعکس کننده رشدی 3/7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2016 است.