سهم صنایع معدنی از صادرات

در حالی سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص به ۵ تا ۶ درصد می رسد که سهم این بخش از صادرات ایران ۲۰ درصد است.

مهدی کرباسیان؛ رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو در آیین قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان زنجان در حالی این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در صادرات هفت ماهه سال جاری از مجموع صادرات، سهم معدن و صنایع معدنی 5 میلیارد و 400 میلیون دلار بود.

ایران بر اساس شاخ‌ های بین المللی پانزدهمین کشور معدنی جهان محسوب می‌شود و این آمار براساس آمار اکتشافات موجود اعلام شده و از طرفی اکتشافات معدن در ایران به دلیل سایه نفت بر اقتصاد ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفت.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
63,668.26 607.01 0.95

نمادهای زیر مجموعه

معدنی‌ دماوند (کدما) باما (کاما) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن2) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد4) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن4) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز4) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی4) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی9709) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد2) معادن‌ بافق‌ (کبافق) ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچادح) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز) ح . معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل2) ح . باما (کاماح) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) ح . معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح) سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی97092) ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادنح) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور2) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز2) مجتمع معادن مس تکنار (تکنار) اختیارف کگل-1720-30/08/1396 (طگل8001) ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل14112) ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411)