رشد ٦٢٠ درصدی فروش املاک « وبصادر »

بانک صادرات در راستای عمل به تکالیف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در ٦ ماه ابتدای سال جاری ٢٤٩ رقبه از املاک مازاد خود را به ارزش 236.7 میلیارد تومان به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش بیش از ٦٠٠ درصد رشد داشت. این در حالی است که در نیمه اول سال ٩٥ این بانک موفق به فروش ٦٢ رقبه ملک مازاد به ارزش 38 میلیارد تومان شد.

بانک صادرات در همگرایی با سیاست های دولت دوازدهم، برنامه فروش املاک مازاد خود را به طور جدی پیگیری کرده است؛ به نحوی که در اجرای بندهای ١٦ و ١٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩٤، موفق شد در نیمه اول سال ٩٥ با فروش ٦٢ رقبه ملک به ارزش 38 میلیارد تومان و در نیمه دوم با فروش ٨٥ رقبه ملک بیش از 49 میلیارد تومان (در مجموع ١٤٧ رقبه ملک به ارزش 87 میلیارد تومان) بخشی از املاک مازاد خود را بفروش برساند.

در همین حال امروز آگهی مزایده عمومی بانک صادرات ایران نیز منتشر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,122 2.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 1,110 10.00 0.89
قیمت پایانی 1,122 2.00 0.18
اولین قیمت 1,137
قیمت دیروز 1,120
بازه روز 1,153 1,086
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 179520
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.32 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,636
حجم معاملات 40.824 میلیون
ارزش معاملات 45.786 میلیارد
ارزش بازار 64.852 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23.599 میلیون 38.669 میلیون
حقوقی 17.224 میلیون 2.155 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 275 432
حقیقی 272 431
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 16.908 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 300,000 1,110 1,110 210,000 8
1 100,000 1,106 1,123 70,000 1
5 182,979 1,100 1,125 46,334 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)