روند قیمت محصولات پالایشی در آسیا
روند قیمت محصولات پالایشی در آسیا

روند قیمت محصولات پالایشی در بازارهای آسیایی به نقل از نشریه پلاتس در یک هفته اخیر (منتهی به دهم آگوست)بدین شرح بوده است: