وضعیت سیمان ایران در عراق

تعرفه سیمان ایران به عراق در حالی از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت که عربستان با پرداخت تعرفه‌ای اندک به راحتی سیمان خود را در بازار عراق به فروش می‌رساند. با تمام این اوصاف مذاکره طرف ایرانی با عراقی‌ها بر سر رفع مشکلات و تسهیل صادرات سیمان همچنان پیگیری می‌شود.

هم اکنون تعرفه صادرات سیمان به عراق 45 درصد است اما تعرفه صادارت سیمان عربستان به عراق حدود 17 درصد اعلام شده که موضوع قابل تاملی است. علی محمد بد؛ مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر با بیان اینکه در یک مقطعی تولیدکنندگان داخلی به دلیل مازاد تولید سیمان‌های خود را با قیمت ارزان به بازار عراق صادر می‌کردند، به «تسنیم» می‌گوید: این موضوع باعث شد کارخانه‌های عراقی احساس خطر کرده و از دولت مرکزی درخواست کردند تعرفه بالاتری را برای سیمان ایران لحاظ کنند.

در حال حاضر سیمان صادراتی ایرانی با قیمت معقول به عراق صادر می‌شود. با این وجود طرف عراقی تعرفه سیمان ایران را به 45 درصد افزایش داد و این تصمیم در حالی گرفته شده که عربستان با پرداخت تعرفه‌ای اندک به راحتی سیمان خود را در بازار عراق به فروش می‌رساند.

همچنان که پیش از این «دنیای بورس» مطرح کرده بود، به دلیل جذابیت بازار عراق و مناسب بودن تقاضا، فعالان سیمانی همچنان به دنبال مذاکره با طرف عراقی برای رفع مشکلات صادرات سیمانهستند. در این میان البته با سیگنال‌های مثبتی که طرف عراقی پس از طرح بازسازی موصل عراق به ایران نشان داده اما همچنان با پابرجاماندن مشکلات صنعت سیمان، موانع ناهمواری بر سر مسیر صادرات وجود دارد. پیگیری‌های مستمر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در مقام فعالان این صنعت در حالی در دوران وزارت نعمت‌زاده  نتیجه مورد انتظاری را بدست نیاورد که سیمانی‌ها از محمد شریعتمداری؛ نامزد وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در حالی که هنوز بر مسند کار ننشسته، درخواست کرده‌اند با تعامل با طرف عراقی اقدام لازم را برای معقول و منطقی کردن تعرفه سیمان صادراتی ایران به عراق انجام دهد.

در همین رابطه بخوانید: تنها مسیر تعدیل مثبت «ساروم»

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
602.34 2.44 0.41

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌ داراب‌ (ساراب2) ح . سیمان‌ کرمان‌ (سکرماح) ح . سیمان‌ شرق‌ (سشرقح) سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌خاش‌ (سخاش2) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز2) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) ح . سیمان‌شاهرود (سرودح) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ شرق‌ (سشرق2) سیمان‌غرب‌ (سغرب2) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) ح . سیمان‌ارومیه‌ (سارومح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) ح .صنایع سیمان دشتستان (سدشتح) ح . سیمان فارس و خوزستان (سفارسح) ح . سیمان‌ شمال‌ (سشمالح) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت4) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان خوزستان (سخوز4) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس2) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها2) ح . سیمان‌مازندران‌ (سمازنح) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان‌ تهران‌ (ستران2) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌ خزر (سخزر4) سیمان خوزستان (سخوز2) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم2) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس4) سیمان فارس نو (سفانو2) ح . سیمان‌سپاهان‌ (سپاهاح) سیمان‌ شمال‌ (سشمال2) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها2) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) ح . سیمان آرتا اردبیل (ساربیلح) سیمان‌ تهران‌ (ستران4) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) ح . سیمان کردستان (سکردح) سیمان‌شاهرود (سرود4) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام4) ح.مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز2) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج2) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) ح . س. توسعه صنایع سیمان (سیدکوح)