دو عامل پوشش ضعیف سود « بورس »

مدیرعامل بورس تهران علت پوشش ضعیف ۱۳ درصدی سود در عملکرد ۳ ماهه را ناشی از دو عامل پایین بودن درآمد کارمزد معاملات و سودسپرده بانکی دانست و از تغییر فرمول محاسبه کارمزد و افزایش درآمد در نیمه دوم سال خبر داد.

بورس تهران که با سرمایه 1.52 میلیارد تومانی از اول دی‌ماه سال گذشته از بازار پایه فرابورس به بازار اول معاملات بورس منتقل شد، سود هر سهم سال جاری را 34.6 تومان پیش بینی کرد اما در عملکرد سه ماه اول، تنها 13 درصد از این رقم معادل 4.6 تومان را پوشش داد.

در این رابطه حسن قالیباف اصل؛ مدیرعامل بورس تهران علت این پوشش ضعیف را ناشی از دو عامل کاهش کارمزد معاملات و سود سپرده بانکی دانست و از تغییر فرمول محاسبه کارمزد و افزایش درآمد از دو محل در نیمه دوم سا‌ل‌جاری به سازمان بورس و سهامداران خبر داد.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,797 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,629 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,797 0.00 0.00
اولین قیمت 4,880
قیمت دیروز 4,797
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,469 4,949
بازه هفته 5,098 4,949
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.996 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,000 3,400 4,629 983,165 30
0 0 0 4,700 400 1
0 0 0 4,790 3,749 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)