مشکلات پابرجای صنعت سیمان

 با وجود برگزاری جلسات فعالان عرصه سیمان با دولت و در راس آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت سیمان همچنان متاثر از فضای رکودی کسب و کار با چالش روبه‌رو است و در این میان 40 میلیون تن مازاد تولید وجود دارد. علاوه بر فضای رکودی، معطل ماندن فضای دیپلماسی در حل مشکل صادرات در قالب درخواست‌های سیمانی‌ها در کنار بالابودن هزینه‌های حمل‌ونقل، سیمان را وضعیت کنونی قرار داد.