صعود مختصر قیمت پلی‌پروپیلن

در پی رشد قیمت پلی پروپیلن در بازار داخلی چین، این محصول در بازار وارداتی نیز با افزایش قیمت مواجه شد.

پلاتس: قیمت پلی پروپیلن در بازار داخلی چین این هفته 50 یوان بالا رفت و به 8300 یوان رسید که این رقم برابر با 991 دلار بر اساس قیمت های وارداتی است. در پی رشد قیمت در بازار داخلی، قیمت های وارداتی نیز افزایش مختصری را تجربه کرد.

در عین حال افزایش تقاضا برای پلی پروپیلن رافیا از سوی بخش تولید کیسه های بسته بندی سیمان رشد نسبی را تجربه کرده و همین امر نیز در حمات از قیمت ها نقش داشته است.

بر این اساس در هفته منتهی به چهارشنبه گذشته پلی پروپیلن رافیا با افزایشی 5 دلاری در سطح 1025  دلار در قرارداد سی اف آر شرق دور آسیا معامله شد. قیمت در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا بدون تغییری ملموس در سطح 1095 دلار قرار گرفت. در این میان پلی پروپیلن در قراردادهای سی اف آر جنوب آسیا 10 دلار گران شد و به قیمت 1110 دلار رسید.