شرکت در نظرسنجی «دنیای بورس»
شرکت در نظرسنجی «دنیای بورس»

«دنیای بورس» در هفته‌های اخیر روند بازار سهام را از نگاه کارشناسان و سهامداران، در قالب نظرسنجی بررسی کرده است. از این پس، کاربران این سایت می‌توانند به‌طور مستقیم و با مراجعه به بخش نظرسنجی(در صفحه اول سایت)، نظرات خود را در خصوص روند هفته آینده بازار سهام به ثبت برسانند. لازم به‌ذکر است مهلت شرکت در این نظرسنجی تا پایان روز جمعه (20مرداد) است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر