استانداردسازی اجباری کالاها

سازمان ملی استاندارد، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری را برای اجرا از روز 15 مردادماه منتشر کرد.