استانداردسازی اجباری کالاها

سازمان ملی استاندارد، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری را برای اجرا از روز 15 مردادماه منتشر کرد.

این سازمان با اعمال آخرین اصلاحات از جمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری را انتشار داد.

فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری

فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره سهام

بازار سهام کشورمان در دو بخش بورس و فرابورس فعالیت می‌کند. بورس تهران با ارزش بازاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان و فرابورس تهران با ارزش بازار بیش 50 هزار میلیارد تومان بیش از 500 شرکت سهامی را در خود جای داده‌اند.

حدود 20 درصد از سهام این شرکت‌ها به صورت شناور و قابل معامله در بازار است که حدود 70 هزار میلیارد تومان می‌‌شود. این رقم سهمی کمتر از 6 درصد از نقدینگی کل کشور دارد که تاکید می‌کند سهم بالایی از این نقدینگی در سیستم بانکی است و هرگونه تغییر در نرخ سود این بازار می‌تواند فشار پول در بازار سهام را افزایش دهد.