رشد ناچیز شاخص قیمت تولیدکننده چین

اداره آمار ملی چین در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده این کشور در ماه جولای را منتشر کرد.

براساس گزارش این نهاد شاخص قیمت تولیدکننده این کشور در ماه جولای با نرخ رشدی 5/5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد. با این وجود نرخ رشد این شاخص نسبت به ماه ژوئن تنها 0/2 درصد بوده است.

همچنین شاخص قیمت تولید‌کننده این کشو در ماه جولای رشد سالانه 1/4 درصدی را پشت سر گذاشته است.