برآورد آژانس اطلاعات انرژی از تولید نفت آمریکا

آژانس اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی تولید نفت این کشور را برای سال 2018 میلادی نسبت به گزارش پیشین تعدیل کرد.

براساس گزارش این نهاد انتظار می‌رود که تولید نفت اآمریکا در سال آینده میلادی با رشدی به میزان 560 هزار بشکه در روز به 9/91 میلیون بشکه برسد. در گزارش پیشین آژانس اطلاعات انرژی میزان افزایش تولید در سطح 570 هزار بشکه برآورد شده بود.

همچنین میزان تولید برای سال جاری نیز در سطح 9/35 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که این رقم نشان دهنده افزایشی 500 هزار بشکه‌ای است.

ارزش تغییر درصد
68.13 0.02 0.03

قیمت‌ها

نفت سبک 68.13 0.02 (0.03%)
نفت برنت 72.99 0.01 (0.01%)